2024. 07. 07. – Mi lelte Pált a damaszkuszi úton? – Dr. Kálmán Csaba

Hogyan születhet újjá az ember? Boncolgassuk, mit értett meg Pál a Jézussal folytatott párbeszédben, hogyan ment benne végbe ez az egész folyamat. Jézus azt mondja neki: miért üldözöl engem? Ez az első kérdés. A második, hogy Pálban megszületik egy felismerés? A harmadik, amiről egyáltalán nem is beszélt az igehirdető: Pál mit cselekszik e beszélgetés után? Ezt a három kérdést szeretném egy kicsit részletesebben is kibontani, mert így válhat érthetővé a mi számunkra is Pál megtérésének titka és csodája.

Continue Reading2024. 07. 07. – Mi lelte Pált a damaszkuszi úton? – Dr. Kálmán Csaba

2024. 06. 16., Utolsókból az elsők, igazságos ez? – Dr. Kálmán Csaba

Jézus arra hívja fel a figyelmet, a mennyek országában másként műkődnek a dolgok, mint ahogyan mi azt elképzelni tudnánk. Mi arra figyeljünk, hogy velünk megkösse a gazda azt a megállapodást, hogy megkaphassuk jutalmunkat, amelyet Jézus Krisztusban az Ő egyszülött Fiában rejtett el mindannyiunk számára az Atya. Aki ezt a kegyelmet Jézusban elfogadja, annak örök élete van, az tagja lehet a mennyek országának, már itt e földi életében. Ezért váljunk hálás életű, Jézust elfogadó és szerető életű szolgáló emberekké.

Continue Reading2024. 06. 16., Utolsókból az elsők, igazságos ez? – Dr. Kálmán Csaba

2024. 06. 02., Hálaadó istentisztelet a kolozsvári Kakasos templomból – Dr. Kálmán Csaba

Megemlékezünk a Református Egység napjáról, ami a rendszerváltás után – 2009. május 22-én a debreceni Nagytemplom előtt nyilvánította ki egyedülálló módon a határon innen és túli magyarság egységét és alkotta meg a Magyar Református Egyház Generális Konventjének ma is működő intézményét. Továbbá most ünnepeljük a Kolozsvár- Felsővárosi Református Gyülekezet Kós Károly által tervezett és megépített templomának 110 éves jubileumi évfordulóját. Végül, de nem utolsósorban már ma is megemlékezünk az 1920. június 4-én bekövetkezett trianoni békediktátum által előidézet nemzeti tragédiára, amelynek a célja az volt, hogy megtörje, szétszakítsa és elveszítse a magyar nemzet egységét.

Continue Reading2024. 06. 02., Hálaadó istentisztelet a kolozsvári Kakasos templomból – Dr. Kálmán Csaba

2024. 05. 26. – Legyőzhetőek a félelmeink? Hősök napja – Dr. Kálmán Csaba

Hogyan győzhetjük le a félelminket? A téma aktualitását, nemcsak az határozza meg, hogy ez a kérdés mindenkit érint és érdekel, hanem az tény, hogy e mai vasárnapon emlékezzünk meg az I. és II. világháborús hőseinkről, akik legyőzve a félelmüket hazánkért, nemzetünkért feláldozták az életüket.

Continue Reading2024. 05. 26. – Legyőzhetőek a félelmeink? Hősök napja – Dr. Kálmán Csaba

2024. 05. 20., Konfirmációs istentisztelet – Dr. Kálmán Csaba

Szeretnénk elkérni azt személyre szabott áldó Igét, amelynek megértése és megélése meghatározhatja a még előttük álló jövendő életet. Nem túlzás tehát kimondani, legalább annyira fontos állomása lehet ez az alkalom az életüknek, mint az iskolában a ballagás, később az érettségi, a diplomaosztó, hiszen mindezek utána egyfajta új, más minőségi élet kezdődik el, mint ami annak előtte volt.

Continue Reading2024. 05. 20., Konfirmációs istentisztelet – Dr. Kálmán Csaba